CIGANSKI RID

CIGANSKI RID

SVETSKI DAN ROMA

SVETSKI DAN ROMA

ROMSKA POPULACIJA

ROMSKA POPULACIJA

KAMP TEHNIČKA ŠKOLA

KAMP TEHNIČKA ŠKOLA

KAMP SALVATORE

KAMP SALVATORE

VESTI

Na prigodnoj svečanosti povodom 13 godina postojanja, NVO Životna pomoć je dana 04.12.2014. godine dodelila Fondaciji Caritas Luxembourg priznanje za izuzetan doprinos u ekonomskom osnaživanju i stvaranju mogućnosti za samozapošljavanje Roma i drugih socijalno ugroženih grupa u južnoj Srbiji. Ovo...