CIGANSKI RID

CIGANSKI RID

SVETSKI DAN ROMA

SVETSKI DAN ROMA

ROMSKA POPULACIJA

ROMSKA POPULACIJA

KAMP TEHNIČKA ŠKOLA

KAMP TEHNIČKA ŠKOLA

KAMP SALVATORE

KAMP SALVATORE

VESTI

Help-Hilfe zur Selbsthilfe e.V./Fondacija Caritas Luksemburg namerava da dodeli ugovor za izgradnju objekta za socijalno stanovanje u Vranju, u okviru projekta “Podrška poboljšanju uslova života prisilnih migranata i zatvaranje kolektivnih centara”, finansiranog od strane Evropske...