CIGANSKI RID

CIGANSKI RID

SVETSKI DAN ROMA

SVETSKI DAN ROMA

ROMSKA POPULACIJA

ROMSKA POPULACIJA

KAMP TEHNIČKA ŠKOLA

KAMP TEHNIČKA ŠKOLA

KAMP SALVATORE

KAMP SALVATORE

VESTI

Predmet nadmetanja su radovi na pripremi terena za postavljanje i povezivanje montažnog sanitarnog kontejnera i biološkog prečišćivača otpadnih voda – izrada temeljnih ploča, izrada septičke jame, izrada spoljne instalacije vodovoda i kanalizacije, povezivanje na vodovodnu i elektro...